top of page

A PERKOVÁTZ-HÁZ TÖRTÉNETE

A Perkovátz kocsma, ahogy a soproni diákélet hagyománya megőrizte: „Brennbergbányai tőzoltók vigyázz! Arccal az Perkovátz, seggel az Schmauzer felé! Spritznit felcsinálni! Három önkéntes tűzoltó föl! Állj! Sok, sok fele vissza! Nóta indulj! Ein, zwei, drei…”

(Szakestély daloskönyv)

TÖLTÖTT KÁPOSZTA (1).png
image.png

1924 - 1951: Perkovátz Félix Bor- és Sörcsarnoka

1951 - 1989: Kékfrankos (állami kézben)

1992 - 1999: John Bull Pub Perkovátz-Ház 

1999-től: Perkovátz-Ház

„A Perkovátz-házban működött a két világháború közti időszak jeles kocsmahivatala. A ház eredetileg a Janics család tulajdonát képezte, az akkori főiskolásoknak volt köszönhető, hogy Perkovátz Félix 1924-ben megvásárolhatta. A cseh származású Janics család ugyanis magyarellenes volt. A főiskolások többször feljelentették őket emiatt, így a város vezetősége nem hosszabbította meg a család tartózkodási engedélyét. Perkovátz Félix igen szerette a főiskolásokat. Nála lehetett „auf”-ra inni, de csak annak, aki a megígért határidőn belül törlesztett. A diákok Perkovátz Tanszékként emlegették, és a balekká váláshoz innen is kellett aláírást hozni. Kultúrtörténeti érdekesség, hogy Magyarországon ez volt a második hely (egy budapesti kocsma után), ahol hűtött csapolt sört lehetett kapni (1931-től; addig nem hűtötték a sört).” (be.ktk.nyme.hu)

 

A ház, ami a „diákok tanszékét” jelentette, akkor még több, összeépített hagyományos poncichter porta volt, benne négy kicsiny üzlettel: egy bor-sör kiméréssel, egy pálinka kiméréssel, egy kis szatócsbolttal és egy kis vegyeskereskedéssel. Mielőtt azonban az épület történetére bővebben kitérnénk, fontosabb felidézni a diáknótában is megörökített vendéglőalapítót és családját!

 

A ház alapítója, Perkovátz Félix 1886. november 20-án született a Sopron vármegyei Alsólászlón (ma Unterloisdorf). Az akkori szokásoknak megfelelően a névválasztást az aktuális dátumhoz kötötték, november 20-a Szent Félix emléknapja a katolikus naptárban. A család eredetileg horvát származású, 100 évvel korábban még "Perkováč" volt, amit a német környezet változtatott Perkovátz-ra. A gazdálkodó édesapa korán meghalt, az özvegy édesanya nevelte öt fiát és két lányát. A családi hagyomány szerint az eleven gyerekek sok gondot okoztak a faluban, többek között Félix nagypapa József nevű bátyjával együtt, mikor felrobbantották a falu szélén álló kanász házikóját. Az eset úgy történt, hogy a Perkovátz család észrevette, hogy valaki folyamatosan megdézsmálja a felvágott téli tüzelőt. A gyerekek valahonnan puskaport szereztek, két fahasábot kifúrtak és kis bombát készítettek. A kanász szerencsétlenségére ezt is ellopta. Az ügy hamar kiderült és az eredmény meghatározóvá vált Félix későbbi életére: a falu bírája kötelezte az özvegy édesanyát, hogy küldje el a faluból a két imposztort. Félixet pincérinasnak adták, aki 1899-től először egy évet Bécsben tanult, majd pedig Budapestre ment. Itt talált munkát, illetve folytathatta pincér tanulmányait. A pesti szálloda- és vendéglátóiparban meghatározó szerepet betöltő Petanovics család szárnyai alá vette az ifjú Félixet. A Petanovics család tulajdonában volt - többek között - a budapesti Metropol Szálló, továbbá a Tátrában az Ótátrafüredi Nagyszálló. Félix 1908-ig, azaz 22 éves koráig a család különböző vállalkozásainál dolgozott pincérként. Életében az 1908-1909 közötti két év szakmailag is meghatározó volt. Barátjával elmentek Liverpoolba, hogy megtekintsék a világ leghíresebb lóversenyét, az ú. n. "Grand National"-t. Egy év angol tartózkodás után Félix hazaindult. Hazaútban pár hónapot dolgozott Aachenben, Frankfurtban és Münchenben, s csak 1909 végén ért haza. Ismét Budapesten, a Petanovics családnál kapott munkát. Ezt a pályát törte meg az I. világháború, ugyanis a Sopron-vármegyei, immáron 28 éves fiatalembert behívták a 76. Gyalogezredhez.

 

Mint azt a soproniak tudják, a gyalogezredből 1915 végén sokan olasz fogságba kerültek. Félix is 1919-ig – 4 évig – olasz fogságban sínylődött. Szabadulása után visszatért Budapestre, ahol már nem a Petanovicsokhoz, hanem a Déli Vasúttársasághoz szegődött. Jól kereső állást kapott: a budapest-fiumei gyorsvonat főpincére lett. 1921-ben a soproni Déli pályaudvar restijét vette bérbe. Ekkor már családalapításon is törte a fejét, és többször megfordult falujában és a környék zenéstáncos rendezvényein. Itt ismerkedett meg az akkor 20 éves Freyler Máriával, akit 1924-ben feleségül vett. A családalapításhoz azonban stabil otthon és egzisztencia szükséges, ezért megvásárolta a jelenlegi Perkovátz-Ház helyén álló földszintes parasztházat, benne négy kicsiny üzlettel – bor-sör kiméréssel, pálinka kiméréssel, kis szatócsbolttal és kis vegyeskereskedéssel – együtt.

 

A házasság a szerelem mellett úgymond "jó party" is, hiszen Mária módos család leánya volt, ki gazdag hozományt hozott az új családba. Félix és Mária tudásuknak és szorgalmuknak köszönhetően sorban kiváltották a parasztházban lévő üzleteket és 1931-től már az egész ház egységes üzleti hasznosításában gondolkodhattak, mindeközben megbecsült soproni polgárokká váltak. Mária jó konyhája, Félix okos és precíz vezetése felvirágoztatta a vendéglőt. A vendéglő és városunk gasztronómiai történetében fontos epizód az 1933-as esztendő. Félix Budapest után vidéken elsőként honosította meg a hűtött csapolt sört, mely újdonság számba ment. Mellette válogatott borokkal, a soproni borokon kívül főként a balatoni borvidék nedűivel volt tele a pince.

 

A harmincas évek elején az ingatlan tovább bővült: a család megvásárolta és az üzlethez csatolta a jelenleg is üzemelő konyha épületét. A vendéglő erősödésével párhuzamosan a család is gyarapodott: 1925-ben megszületett Mária, becenevén Irma, a későbbi dr. Payrich Sándorné; 1926-ban az ifjabb Félix, kinek nevét a bencés gimnáziumban Bódogra magyarosították; majd 1933-ban Hilda, becenevén Tida. A család életében a következő lényeges dátum 1941-1942. A 17 éve működő vendéglő anyagilag is megerősödött és Félix elérkezettnek látta az időt a Széchenyi tér épületegyüttesébe bele nem illő parasztház átépítésére. A Becska István építőmester által tervezett épületet 1941 tavaszán lebontották, s egy év múlva, 1942-ben már állt és működött a ma is látható polgári épület. Az épület ónémet homlokzatát városunk neves építészmérnöke, Schármár Károly tervezte. A II. világháború elérte Sopront, de szerencsére az 1944. december 6-i bombázás megkímélte a házat. Ekkor már az emelet menedéke volt a család – az ország más részein élő – rokonainak is.

Bódogot a katolikus Perkovátz szülők a bencés gimnáziumba íratták, mely sorsdöntő az életében, életre szóló barátságok szövődtek és ambíciói a jogi pálya felé terelték. A diploma megszerzése után a nála három évvel fiatalabb Böröndy Erzsébetet vette feleségül. Kapcsolatuk még Sopronban kezdődött – Bódog bencés gimnáziumi évei alatt Erzsébet a soproni Állami Leánygimnázium diákja volt –, s folytatódott a budapesti egyetemi évek alatt is. Az ugyancsak osztályidegen Böröndy Erzsébetet nem vették fel a Zeneakadémiára, mert családjának 70 hold földje volt, hiába nyert 18 évesen országos Bartók-zongoraversenyt. Bódog javaslatára a közgazdasági pályát választotta, ahová aztán Bódog is beiratkozott. 1951-ben végeztek mind a ketten, abban az évben, amikor az üzletet államosították. A II. világháborút követően egy évig nem működött a vendéglő, Félix csak 1946-ban tudta visszakérni iparengedélyét. Az 1946-1951 közötti időszakban már Bakk László volt a Ház főpincére, az államosított üzlet későbbi megbecsült vezetője. Perkovátz Félix még hat évig élt az emeleti lakásban, azonban az államosítást követően soha többé nem tette be a lábát a földszinten működő Kékfrankos vendéglőbe. Nehéz idők voltak ezek, amikor a pályakezdő gyermekek, főként Bódog és az itthon élő Irma támogatásából éltek a szülők. Bódogot az új rendszer Mosonmagyaróvárra küldte volna ügyésznek (nem a fiatal választott, hanem az iskola jelölte ki a munkahelyét), a közgáz pedig, ismerve jogi végzettségét, a MÁV vasúti főosztályára küldte Budapestre. "A sors és az élet sokszor egyszerű dolgokon múlik" – szokta mesélni Bódog. "Móváron 1951. július 1-én, Budapesten augusztus 1-én kellett volna munkába állnom. 25 évesen döntésemet a még utolsó egy hónapos nyári szabadság motiválta. Így kerültem a vasúthoz." Erzsébetet a Ganz-MÁVAG-hoz küldték, ahol két év munka után számviteli osztályvezetőnek nevezték ki. Erzsébet azonban – 70 holdas szülői háttere miatt – mint osztályidegen, nem dolgozhatott tovább. Alkalmi munkákat vállalt, többek között egy pesti játékboltban. A forradalom után enyhülést mutató új rezsim 1957-ben megengedte a két alkalmazottal dolgozó kiskulákoknak, hogy visszakérjék tulajdonukat. Félix figyelmét erre volt gimnáziumi osztálytársa, akkor már városi főügyész: dr. Mezősi István hívta fel. A jogászok tudták, hogy a tulajdon mindig kogens, meghatározó a jogban, és igazuk is lett. Birtokba ugyan nem vehették az éttermet, mert kényszerbérletbe kellett engedni, de a tulajdont bejegyezték. Ma már anakronizmus a szerződés egyik utolsó pontja, miszerint "a jelen bérleti szerződést a bérbe adó csak abban az esetben mondhatja fel, ha a bérlő megsérti a szocialista egymás mellett élés szabályait." A vendéglőt 1951-től először a Soproni Szálloda és Vendéglátóipari Vállalat, majd pedig a GyőrSopron Megyei Vendéglátó Vállalat bérelte. Az 1957-1989 közötti időszakban a Kékfrankos vendéglő Sopron elismert éttermei közé tartozott. 1957-ben tehát a ház visszakerült a család tulajdonába, de az alapító. Perkovátz Félix 1957. július 7-én elhunyt. Pontosan egy évvel halála után született meg Perkovátz Tamás, a Ház jelenlegi tulajdonosa.

Perkovátz Tamás, a jelenlegi tulajdonos az Orsolya téri Általános Iskolába, utána a Széchenyi István Gimnáziumba járt, majd az Erdészeti és Faipari Egyetem faipari karán tanult tovább. Okleveles faipari mérnök végzettséget szerzett, majd 1982-85 között a budapesti Ligninpex Külkereskedelmi Vállalatnál üzletkötőként, majd pedig fél évig a Hungarotex Külkereskedelmi Vállalatnál mérnök üzletkötőként dolgozott. 1984-86 között elvégezte a Külkereskedelmi Főiskola külkereskedelmi-áruforgalmi szakát, alátámasztva ezzel üzletkötői munkáját. 1986. január és augusztusa között szolgálta le katonaidejéből az utolsó hét hónapot Szentkirályszabadján. Édesanyja betegsége miatt hazaköltözött és az Elzettnél vállalt állást kereskedelmi - és értékesítési osztályvezetőként. Édesanyja halálát követően 1987 nyarán édesapjával elhatározták, hogy újra családi kézbe veszik a vendéglőt. Ekkor már lehetett érvényesíteni a tulajdonjogot, és két évig tartó jogi procedúra után kimondták a kényszerbérleti szerződés megszűnését. Először bérbeadással próbálkozott apa és fia, de ez rosszul sikerült, és saját kézbe kellett venni majd helyreállítani a bérlő által szétvert üzletet.

 

A Ház mostani arculatát 1992-ben nyerte el. Perkovátz Tamás tulajdonos így emlékszik azokra az időkre: „Sok jelentkező volt a ház bérlésére, de az igazi megoldást Elzettes kolléganőmnek, Madáchi Istvánnénak köszönhetem, aki javasolta, hogy találkozzam férjével, Istvánnal. Ő, aki akkor Budapesten élt, mutatta meg a fővárosban az akkor már üzemelő Apáczai Csere János utcai John Bull Pubot. A döntés gyorsan megszületett és március 7-én, névnapomon aláírtuk a franchise szerződést. Akkor még úgy gondoltam, hogy mások üzemeltetik és én csupán tulajdonosként fogok szerepelni édesapámmal együtt. Azonban az élet mást diktált, s mint Pilátus a Credoba, beleestem nyakig a vendéglátásba. Az események gyorsan peregtek: hitelfelvétel, búcsú az Elzettől, tárgyalások az angolokkal, építkezés és az édesapám születésnapjára – december 5-ére – megszervezett ünnepélyes megnyitó… Hogy miért választottam az angol pubot? Belejátszott nagyapám angol kapcsolata, a hely, hiszen a vendéglő a Széchenyi téren áll (Széchenyi és az angol kapcsolat, velünk szemben az angol mintára épült Casino épülete) és nem utolsó sorban Széchenyi három nagy műve közül a Hitel! 150.000 Ft készpénzzel indult a vállalkozás.”

 

1992. december 5-én nyílt meg ünnepélyesen a ma ismert Perkovátz-Ház kapuja – akkor még John Bull Pubként. 1999-től már régi-új nevén – akkor még két szinten (földszint, pince) - PerkovátzHázként működik. Azonban a ház emeletét is csakhamar bekebelezte a közélet. A tulajdonos közösségi térré építtette át a hajdani családi otthont, s édesanyja, Böröndy Erzsébet beceneve adta a különterem nevét: Daruka. E különterem méltó helyszíne családi-, munkahelyi rendezvényeknek, baráti összejöveteleknek, esküvőknek és több civil szervezet otthona is: itt tartja rendszeres üléseit a Rotary Club Sopron, a LION’s Club Sopron, a Kitaibel Pál Természettudományos Asztaltársaság, a Soproni Helytörténészek Köre valamint a Perkovátz-Ház Baráti Köre. A Ház e körök mellett más rendszeres összejöveteleknek is helyet ad, többek között a Perkovátz Tamás által életre hívott soproni kvíznek: havonta kétszer mintegy 150-en játszanak a hagyományos fejtörő játékon. A Ház így ma már háromszintes: a hajdani pincében van az „Alsóház”, ami az étterem része. A földszint maga az vendéglő, az emeleten pedig az elegáns különterem fogadja a vendéget.

TÖLTÖTT KÁPOSZTA (2).png
bottom of page